Mặt nạ 3M 6800 (3M 6800)

2.950.000

Mặt nạ phòng độc 3M 6800 là loại mặt nạ nguyên mặt sử dụng 2 phin lọc

In stock