Mặt nạ 3M 6501 (3M 6501)

550.000

Mặt nạ phòng độc 3M 6501 là loại bán mặt nạ sử dụng 2 phin lọc

In stock