Mặt nạ 3M 3200 (3200 3M)

190.000

Mặt nạ phòng độc 3M 3200 là loại bán mặt nạ sử dụng 1 phin lọc

In stock