Băng dính sợi thủy tinh 3M 897

  • 51.000

    Màu sắc: Màu trắng trong
    – Thành phần keo: Pressure sensitive Synthetic Rubber – Lớp màng: Polypropylene film với các sợi thủy tinh gia cường

    In stock