Mặt nạ 3M 7501 (3M 7501)

525.000

Mặt nạ phòng độc 3M 7501 là loại bán mặt nạ sử dụng 2 phin lọc.

In stock