Mặt nạ 3M 6100 (3M 6100)

385.000

Mặt nạ phòng độc 3M 6100 là loại bán mặt nạ sử dụng 2 phin lọc

In stock