Băng vải thủy tinh cách điện 3M

Kích thước 12mm x 20mm, độ dày 0.178mm
– Nhiệt độ làm việc từ đến 180 oC
– Băng vải thủy tinh cách điện, độ bền cơ học cao
– Chịu được nhiệt độ cao
– Nhiệt độ làm việc của Scotch 27 là 130 oC
– Nhiệt độ làm việc của Scotch 69 là 180 oC