Mặt nạ 3M FF-400 (3M FF-400)

Mặt nạ phòng độc 3M FF-400 là loại mặt nạ nguyên mặt