Scotch 70 Băng cao su silicone cách điện tự dính

 • 390.000

  Xếp loại nhiệt độ nhóm H (180oC hoặc 356oF). Catalog Scotch 70 Files PDF
  – Chống UV và ozone cực tốt.
  – Dày 0.3mm.
  – Vật liệu tự hợp thành một khối.
  – Chống phóng điện bề mặt và hồ quang cực tốt

  In stock