3M Scotch-Seal 2234 Băng Mastic

• Cách điện và bịt kín chống ẩm cho mối hạ thế.
• Làm kín chống ẩm cho các mối nối và đầu cáp cao thế.
• Bọc cạnh sắc của mối nối hạ thế để tránh việc đâm thủng lớp băng keo vynil ngoài cùng