Băng dính 3M Glass Cotch Electrical tape 69

Dòng điện phá vỡ: 3000V
– Khả năng cách điện: 4.8 x 104 megohms