Scotch 06147 Tấm và băng Vinyl Mastic

Đơn vị: Roll ( Cuộn )
Xuất sứ: USA