3M Scotchfil Băng trám cách điện

Đơn vị: Roll ( Cuộn )
Xuất sứ: USA

SKU: 3M-Scotchfil-TM Categories: ,