3M Scotch-Seal 2229 Băng Mastic

Có khả năng cách điện hạ thế, trung thế, cao thế
Dòng điện đâm xuyên: trong điều kiện khô và ướt: 15kV/mm
Nhiệt độ hoạt động liên tục: -340C đến 710C và đến 1300C quá tải. Phù hợp với ứng dụng ở môi trường nhiệt độ thấp