Băng dính 2 mặt 3M 9448A

110.000

Chịu nhiệt tới 150 độ C trong vòng 30 phút liên tục; chịu nhiệt độ thông thường tới 70 độ trong nhiều năm

In stock