Băng dính 2 mặt 3M 9080A

Chịu nhiệt tới 150 độ C trong vòng 30 phút liên tục; chịu nhiệt độ thông thường tới 80 độ C trong nhiều năm