Súng bắn keo DP 3M SCOTCH-WELD EPX PLUS II

1.400.000

Chuyên dùng để sử dụng cho Keo Dán 2 Thành Phần 3M DP420, 3M DP270, 3M DP100, 3M DP110, 3M DP190, 3M DP460

In stock