3M Highland Transparent Tape 5910

Băng keo 1 mặt trong suốt 3M 5910 Băng keo 1 mặt 3M Highland Transparent Tape 5910 là loại băng keo chuyên dùng trong ngành công nghiệp may mặc và thử độ bám dính của mực in, sơn…