M™ Polyurethane Construction Sealant 525

• Lĩnh vực ứng dụng: Xây dựng, công nghiệp sản xuất nói chung.
• Chất liệu thường được sử dụng: Gỗ, Alu, hầu hết các kim loại, Potyester, kính, các loại gạch đá và nhiều loại chất liệu khác.

SKU: 3M-K-Sealant-525 Categories: ,