3M Scotchfil Băng trám cách điện

Liên hệ

Đơn vị: Roll ( Cuộn )
Xuất sứ: USA